Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VIII sesja Rady Powiatu

UUchwała Rady Powiatu
nr VIII/101/2007 z dnia 2007-05-31

w sprawie przyjęcia powiatowego programu pomocy społecznej pn. "Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010"

Na podstawie art.112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, 99 poz. 1001 Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje.

§1

Rada Powiatu przyjmuje powiatowy program pomocy społecznej pn. "Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE
 • Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • Rada Powiatu na podstawie wykazu potrzeb opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej,
 • PCPR opracowało powiatowy program pomocy społecznej pn. "Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w latach 2007-2010", stanowiący załącznik do uchwały,
 • opracowany w/w program jest zgodny z założeniami "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2007-2015", oraz z ogólną koncepcją strategii na poziomie województwa a także kierunkami polityki parorodzinnej państwa.
 • Korelacje tych programów daje szanse na wspólne pozyskiwanie dodatkowych środków budżetowych i realizację programów dotyczących budowania powiatowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, który ukierunkowany jest na eliminowanie dysfunkcji wychowawczej rodziny oraz tworzenie kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną ze szczególnym uwzględnieniem takich celów jak:
  • tworzenie wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne,
  • osiąganie standardu wychowania oraz standardu usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych w placówkach,
  • zlecanie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych podmiotom niepublicznym,
  • przechodzenie z instytucjonalnych form opieki na dzieckiem i rodzoną do różnych form opieki rodzinnej,
  • tworzenie warunków do prowadzenia rodzinnych domów dziecka i placówek wsparcia dziennego,
  • nabór i szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych,
  • rozszerzanie poradnictwa dla rodzin biologicznych i rodzin zastępczych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinei w Gryfinie

mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-05 10:52:00
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 10:52:00

Strona odwiedzona 1025 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.