Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/105/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zmiany siedziby jednostki budżetowej - Domu Dziecka w Binowie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587), art.19 pkt 4, art.85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2007 r. zmienia się siedzibę Domu Dziecka w Binowie na Chojnę, ul. Podmurze 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Dnia 29 września 2003 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr X/106/2003 w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2004 rok, gdzie zapisano środki finansowe na relokację Domu Dziecka z Binowa do Chojny. Planowany termin zakończenia prac to 16 października 2007 r. Tak więc z dniem 1 września br. powinna nastąpić zmiana siedziby Domu Dziecka w Binowie na lokalizację w Chojnie przy ul. Podmurze 4.

W związku z organizacją roku szkolnego dzieci z Binowa od 1 września 2007 roku podejmą naukę w szkołach chojeńskich. Ponadto faktyczne oddanie obiektu do użytkowania może nastąpić z opóźnieniem do 15.12.2007 r. Z kolei w związku z realizacją budżetu i przyjęciem sprzedaży Domu Dziecka w Binowie, dzieci w okresie przejściowym zostaną zakwaterowane w internacie ZSP Nr 2 w Chojnie.

data opublikowania: 2007-07-02 15:03:27
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:03:27

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.