Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/106/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Nr 167 poz. 1759), uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 349.173,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
dział 852 - Pomoc społeczna - 1.550,00 zł
rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.550,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.100,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 5.100,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień
dział 600 - Transport i łączność - 42.700,00 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 42.700,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 299.823,00 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 219.111,00 zł
rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 80.712,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 349.173,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
dział 852 - Pomoc społeczna - 1.550,00 zł
rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.550,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 5.100,00 zł
rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - 5.100,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień
dział 600 - Transport i łączność - 42.700,00 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 42.700,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 299.823,00 zł
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 219.111,00 zł
rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 80.712,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 1.550,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Binowie. Zwiększenie wynika z wpłaty darowizny przez osoby fizyczne na rzecz wychowanków, która zostanie przeznaczona na sport, rekreację i kulturę dla wychowanków.
 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 5.100,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Zwiększenie dochodów wynika z wpłat za wyżywienie w związku z pobytem uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w dniach 01-02 maja 2007 r. i przeznaczone zostanie na zakup produktów, pościeli oraz koszt obsługi.
 3. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 299.823,00 zł na podstawie Uchwały Nr 25/07 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Gryfińskiemu na dofinansowanie zadania "Badanie wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim w roku 2007".
 4. Zwiększenie dochodów oraz wydatków zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami o kwotę 42.700,00 zł wynikającą z porozumienia zawartego w dniu 07.11.2005 r. z Gminą Mieszkowice, w sprawie współfinansowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę dróg powiatowych tj. ul. Odrzańskiej i Dworcowej w Mieszkowicach.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-07-02 15:07:09
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:07:09

Strona odwiedzona 989 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.