Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/114/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać odwołania darowizny nieruchomości oznaczonej numerem działki 209/7 o pow.198m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko Zdrój, gmina Trzcińsko Zdrój przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój, z powodu wykorzystania jej na cel inny niż określony w umowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński aktem notarialnym Rep.A nr 1334/2000 z dnia 10.03.2000r darował Gminie Trzcińsko Zdrój nieruchomości oznaczone numerami działek 209/7 i 63 położone w obrębie 2, miasta Trzcińsko - Zdrój z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Stosownie do zapisu § 5 ust.1 umowy darowizny, została ona zawarta w trybie art. 13 ust. 2 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Stosownie do art. 6 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy celami publicznymi jest m.in. utrzymanie obiektów ochrony zdrowia.

Darowane nieruchomości są obecnie wykorzystywane w następujący sposób:

 • nieruchomość oznaczona nr działki 209/7 została wydzierżawiona przez Burmistrza Gminy Trzcińsko Zdrój z przeznaczeniem pod działalność restauracyjną, małą gastronomię, hotelarstwo. Umowa dzierżawy została zawarta na okres 10 lat,
 • nieruchomość oznaczona nr działki 63 została wydzierżawiona dla Spółki Partnerskiej Lekarzy w Trzcińsku Zdroju Kruszewska - Marchlik. Spółka prowadzi tam działalność medyczną.

Nie ulega wątpliwości, że nieruchomość nabyta przez Gminę Trzcińsko Zdrój od Powiatu Gryfińskiego oznaczona nr działki 209/7 nie jest wykorzystywana zgodnie z celem określonym w umowie, służy bowiem do prowadzenia komercyjnej działalności gospodarczej. W powyższej sytuacji są zatem spełnione przesłanki do odwołania darowizny działki 209/7.

Mając na uwadze powyższe Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedkłada stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie.

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2007-07-02 15:17:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:17:53

Strona odwiedzona 940 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.