Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/115/2007 z dnia 2007-06-28

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 162/1 o pow. 0,0160 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXX/384/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody nabycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXX/384/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. Rada Powiatu w Gryfinie wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości o pow. około 160 m2 z działki oznaczonej numerem 162 o pow. 2,26 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych, tj. działek nr 155/1 i 155/2, stanowiących własność Pani Czesławy Gała.

Pani Gała na własny koszt zleciła dokonanie podziału nieruchomości oraz sporządzenie wyceny szacunkowej działki przeznaczonej do sprzedaży. W 2006 roku Pani Gała darowała działkę nr 155/1 na rzecz córki i zięcia - Państwa Edyty i Krzysztofa Królikowskich. Biorąc powyższe pod uwagę, zmieniły się warunki, które brane były pod uwagę przy wyrażaniu zgody na sprzedaż działki nr 162/1, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych. Mianowicie, Pani Czesława Gała nie jest już właścicielką jednej z przyległych do dz. 162/1 nieruchomości, tj. dz. 155/1.

W chwili obecnej sprzedaż działki 162/1 na rzecz Pani Czesławy Gała mogłaby nastąpić z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej, tj. 155/2 lub na rzecz Państwa Edyty i Krzysztofa Królikowskich, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej, tj. 155/1. Jednakże sprzedaż działki 162/1 na rzecz Pani Gała nie poprawiłaby warunków zagospodarowania działki przyległej nr 155/2, lecz pogorszyłaby warunki zagospodarowania drugiej działki przyległej nr 155/1.Sprzedaż działki 162/1 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej nr 155/1, również nie jest zasadna, bowiem powierzchnia działki 162/1 jest prawie dwukrotnie większy od powierzchni działki 155/1. Optymalnym rozwiązaniem jest zatem sprzedaż działki nr 162/1 na współwłasność Pani Czesławy Gała oraz Państwa Edyty i Krzysztofa Królikowskich, na co zainteresowane strony wyraziły zgodę.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
mgr Rafał Wołosiak

data opublikowania: 2007-07-02 15:19:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-02 15:19:16

Strona odwiedzona 1161 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.