Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/122/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie

Na podstawie art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "h" i art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 137, poz. 1304; Nr 167, poz. 1400; Nr 94, poz. 788; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, zwaną dalej szkołą.

§ 2.

Szkoła otrzymuje nazwę "Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy".

§ 3.

Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie, ul. Podmurze 4.

§ 4.

Zasady organizacji i funkcjonowania szkoły określi statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 5.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 roku.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwrócił się z wnioskiem o utworzenie trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotychczas wychowankowie SOSW kończyli edukację na poziomie gimnazjum. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społeczeństwa w integracji ze środowiskiem. Celem nauczania i wychowania jest osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju wychowanków, w dostępnym dla nich zakresie, na miarę możliwości psychofizycznych. Dążąc do zapewnienia realizacji powyższego oraz na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców istnieje potrzeba utworzenia szkoły przysposabiającej do pracy w Powiecie Gryfińskim W związku w powyższym chcąc umożliwić młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym dalszą edukację i przysposobienie do pracy utworzenie szkoły jest w pełni uzasadnione.

  Dane uzupełniające:
 • analiza kosztów (osobowych) utworzenia szkoły w roku bieżącym, została sporządzona w oparciu o ramowy plan nauczania, dane osobowe osób, które podjęłyby zadania nauczania w tej szkole (stopnie awansu zawodowego, staż pracy) i zasady płacowe określone regulaminem wynagradzania nauczycieli:
Zajęcia edukacyjne liczba godzin tygodniowo Płaca zasadnicza (dane zajęcia) Dodatek stażowy Dodatek za trudne warunki pracy Dodatek za uciążliwe warunki pracy Razem
Funk. osobiste i społeczne - n. kontraktowy (1.444 zł) 7 134,77 9,43 26,95 13,48 191,63
Wychowanie fizyczne - n. stażysta (1.218 zł) 3 48,72 0 9,74 4,87 63,34
Przysposobienie do pracy - n. kontraktowy (1 444 zł) 17 327,30 22,91 65,46 32,73 465,40
Religia - n. dyplomowany (2.195 zł) 2 58,53 11,71 5,85 2,34 78,44
Zajęcia rewalidacyjne - n. kontraktowy (1.444 zł) 10 192,53 5,78 38,51 19,25 256,06
Zajęcia sportowe - n. stażysta (1.218 zł) 2 32,48 0 6,50 3,25 42,22
Zajęcia kształtujące kreatywność - n. mianowany (1.829 zł) 2 48,77 9,75 9,75 4,88 73,15
OGÓŁEM 43 843,10 59,58 162,76 80,8 1.146,24

za miesiąc: 5.716,79 zł (1.146,24 x 4,16 tyg.+ ZUS 19,89%)
za 4 m-ce: 22.867,16 zł
za 12 m-cy: 68.601,46 zł
Szacowana kwota subwencji w roku 2008 na zadanie: 195.000 zł, w tym: zadanie szkolne - 89.000 zł i zadanie pozaszkolne (ośrodek) - 106.000 zł.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2007-08-31 14:01:33
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:01:33

Strona odwiedzona 938 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.