Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/125/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 i Dz.U. Nr 169, poz. 1199; Dz.U z 2007 r. Nr 21, poz.124; Nr 75, poz.493 i Nr 88, poz.587) art. 4 pkt 13, art.12 pkt. 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. określonego Uchwałą Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w "Zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r." określonego Uchwałą Nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Zwiększenia dochodów funduszu o kwotę 588.000 zł. Dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wg stanu na dzień 20 sierpnia 2007 r.) wykazała, że dochody funduszu można zwiększyć o w/w kwotę. Jest to związane z handlem uprawnieniami do emisji i opłatami ekologicznymi, wnoszonymi przez Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
 2. poz. 4.1 zestawienia - rozszerzenie zakresu zadania o wykonanie systemów odprowadzania ścieków opadowych wokół budynku. W toku realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania nowego drenażu opaskowego odprowadzającego wody opadowe, zwiększenie kwoty o 57.000 zł
 3. poz. 4.3 zestawienia - Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (przyziemie) i wymiana stolarki okiennej - etap II - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 Gryfino - oferta złożona na wykonanie tego zadania - etap I i etap II przekracza kwotę zaplanowaną - 520.000 zł. W związku z powyższym zwiększa się szacunkowy koszt zadania dla II etapu o kwotę 20.000 zł.
 4. poz. 4.4 zestawienia - rozszerzenie zakresu zadania o remont i docieplenie dachu w ramach kompleksowej termomodernizacji jednostki powiatowej - Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju - zwiększenie środków finansowych o 200.000 zł.
 5. poz. 4.6 zestawienia - wprowadzono nowe zadanie pn.: "Wymiana instalacji i sieci cieplnych wraz z dociepleniem przegród zewnętrznych budynków - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 Chojna - na kwotę 300.000 zł.
 6. poz. 4.8 zestawienia - edukacja ekologiczna - zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono do planu przychodów i wydatków oraz zestawienia przychodów i wydatków dwa dodatkowe paragrafy (4170 i 4380), w celu prawidłowej realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej tj. Wdrożenie polsko-niemieckiego projektu "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" - Geopark. Całkowita kwota zadania pozostaje bez zmian.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-31 14:04:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:04:43

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.