Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/126/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, oznaczonych numerami działek:
  • 45/1 o pow. 3 975 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 51276, stanowiąca ulicę Targową,
  • 174 o pow. 2 580 m2, nie posiadająca urządzonej księgi wieczystej, stanowiąca ulicę Słowiańską.
 2. Darowizna nieruchomości, o których mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomości drogowe oznaczone numerami działek:

 • 45/1 o pow. 3 975 m2, obr. 3 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Targową,
 • 174 o pow. 2 580 m2, obr. 3 m. Gryfino, stanowiąca ulicę Słowiańską, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego.

Przejęciem przedmiotowych nieruchomości zainteresowana jest Gmina Gryfino. Uchwałą Nr IX/90/2003 z dnia 27 sierpnia 2003r. Rada Powiatu w Gryfinie pozbawiła kategorii drogi powiatowej m.in. ulicę Targową, natomiast Rada Miejska w Gryfinie uchwałą Nr XV/225/03 z dnia 04 grudnia 2003r. zaliczyła ją do kategorii dróg gminnych. W odniesieniu do ulicy Słowiańskiej nie podjęto żadnej uchwały w sprawie zmiany jej kategorii. Zatem, w celu przekazania niezbędne jest pozbawienie ulicy Słowiańskiej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowych nieruchomości w drodze darowizny, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

Inspektor
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikityńska

data opublikowania: 2007-08-31 14:06:11
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:06:11

Strona odwiedzona 1045 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.