Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/127/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r., Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087 z 2005r., Nr 169, poz. 1420 z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 z 2005 r., Nr 6, poz. 70 z 2006 r., Nr 104, poz. 708 z 2006 r., Nr 220, poz. 1601 z 2006 r., Nr 220, poz. 1600 z 2007 r., Nr 69, poz. 468 z 2007 r. ) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikat określonych w uchwale Rady Powiatu nr XXVI/337/2005 z dnia 17.08.2005 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości, oznaczonej nr działki 340/4 o pow. 0,0781 ha, położonej w obrębie 3 miasta Chojna.

§ 2

Warunkiem koniecznym do nabycia lokalu, o którym mowa w § 1 jest niewystępowanie po stronie najemcy wymagalnych należności z tytułu umów najmu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 340/4, położona w obrębie 3 miasta Chojna zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z czterech lokali mieszkalnych.

Lokal mieszkalny nr 2 zajmowany jest przez najemców - Państwo Marię i Stanisława Bartkowskich na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły o przydziale z dniem 10 stycznia 1983 r. mieszkania funkcyjnego. Zgodnie z opinią radcy prawnego przedmiotowa decyzja jest tożsama z umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.

Powyższe reguluje zapis art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r., Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087 z 2005r., Nr 169, poz. 1420 z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 z 2005 r., Nr 6, poz. 70 z 2006 r., Nr 104, poz. 708 z 2006 r., Nr 220, poz. 1601 z 2006 r., Nr 220, poz. 1600 z 2007 r., Nr 69, poz. 468 z 2007 r.), który stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy, który stanowi, że w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Sprzedaż w drodze bezptrzetargowej nastąpi na rzecz najemców - Państwa Marii i Stanisława Bartkowskich.

W załączeniu wyciąg z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

data opublikowania: 2007-08-31 14:06:11
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:06:11

Strona odwiedzona 1008 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.