Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/128/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko-Zdrój kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiana - Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie zaopiniowania pozbawienia Rynku w Trzcińsku Zdroju kategorii dróg powiatowych - Uchwała nr 435/07 z dnia 24.05.2007 r. po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu w Pyrzycach, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Burmistrza Miasta i Gminy Trzcińsko Zdrój, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ulicę Rynek położoną w m. Trzcińsko-Zdrój, stanowiącą działkę drogową nr 210, obręb 2 miasta Trzcińsko-Zdrój o powierzchni 4975,0 m2 pozbawia się kategorii drogi powiatowej.

§ 2

Położenie ulicy Rynek, o której mowa w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Pozbawienie drogi o której mowa w § 1 kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2008 r. pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Przedmiotowa nieruchomość Nr 210 stanowi Rynek Miejski w centrum miasta. Gmina Trzcińsko Zdrój w porozumieniu z Radą Powiatu w Gryfinie rozpoczęła procedurę przejęcia powyższej nieruchomości, a jednym z warunków jest regulowana ustawą konieczność pozbawienia jej kategorii drogi powiatowej z równoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg gminnych. Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie jako dotychczasowy zarządca drogi, wyraził swoją pozytywną opinię w powyższej sprawie, mając na uwadze małą, głównie z punktu widzenia ruchu drogowego, przydatność niniejszej nieruchomości.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-08-31 14:08:28
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:08:28

Strona odwiedzona 1050 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.