Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/129/2007 z dnia 2007-08-30

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, oznaczonej numerami działek:
  • 200/1 o pow. 1 262 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 53685/7,
  • 210 o pow. 1 052 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 53685/7,
  • 225/1 o pow. 3 743 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 53685/7, stanowiącej ulicę Kościelną w Gryfinie.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cel publiczny, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - utrzymywanie dróg publicznych.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość drogowa stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, oznaczona numerami działek:

 • - 200/1 o pow. 1 262 m2, KW nr 53685/7,
 • - 210 o pow. 1 052 m2, KW nr 53685/7,
 • - 225/1 o pow. 3 743 m2, KW nr 53685/7,

stanowi ulicę Kościelną w Gryfinie.

Przejęciem przedmiotowej nieruchomości zainteresowana jest Gmina Gryfino. W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości stanowiącej drogę powiatową nie podjęto uchwały w sprawie zmiany jej kategorii. Zatem, w celu przekazania niezbędne jest pozbawienie ulicy Kościelnej kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2007-08-31 14:08:28
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-31 14:08:28

Strona odwiedzona 1000 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.