Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XI/133/2007 z dnia 2007-09-25

zmieniająca uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr VIII/93/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr IX/107/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06. 2007 r.,
 • uchwałą Nr XI/132 /2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.09. 2007 r.,

wprowadza się następującą zmianę:
W § 6 ust. 1 pkt 1 kwotę 673.736,00 zł zastępuje się kwotą 488.224,08 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiana jest niezbędna w związku z podjęciem Uchwały Nr XI/132/2007 roku z dnia 25 września 2007 roku dotyczącej ustalenia ostatecznych kwot dotacji dla Szkół Niepublicznych na 2007 rok - zmniejszenie planu finansowego w dziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 34.899,20 zł oraz zmniejszenie planu finansowego w dziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150.612,72 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2007-09-26 14:01:32
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-26 14:01:32

Strona odwiedzona 951 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.