Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/137/2007 z dnia 2007-10-31

zmieniająca uchwałę Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r., Nr 214, poz. 1688, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Powiatu Gryfińskiego w następujących transzach:

 • rok 2007 - do kwoty 5.000.000 zł,
 • rok 2008 - do kwoty 8.000.000 zł,
 • rok 2009 - do kwoty 6.000.000 zł".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiana wysokości transz kredytu konsolidacyjnego w roku 2007 i 2008 związana jest z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. Podpisane z wierzycielami porozumienia pozwoliły obniżyć koszty zadłużenia zarówno z tytułu odstąpienia przez nich od części odsetek ustawowych, jak również z tytułu różnicy pomiędzy oprocentowaniem ustawowych odsetek od zaległych kwot na poziomie 11% w stosunku rocznym, a oprocentowaniem kredytu na poziomie 5,78 % w skali roku.

Widoczne pozytywne efekty pozwalają na dalsze negocjacje z wierzycielami, w celu obniżenia kosztów, jednakże warunkiem stawianym dłużnikowi jest szybka regulacja zobowiązań.

Zmiana harmonogramu uruchomienia transz pozostaje bez wpływu na ogólną wysokość zaciągniętego kredytu - do 19 mln zł, ani też na kwotę długu publicznego oraz poziom obciążenia rocznego budżetu spłatą zadłużenia, zaopiniowaną pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie na lata 2007-2039.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2007-11-12 15:18:15
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 15:18:15

Strona odwiedzona 985 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.