Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/138/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806) uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 451.684,38 zł
z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:

 • dział 600 - Transport i łączność - 313.000,00 zł
  • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 313.000,00 zł
 • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 13.500,00 zł
  • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.500,00 zł
 • dział 852 - Pomoc społeczna - 111.600,00 zł
  • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 111.600,00 zł
 • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.584,38 zł
  • rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 13.584,38 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 749.559,38 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 750- Administracja publiczna - 40.200,00zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 40.200,00 z
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 195.000,00 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 35.000,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 160.000,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 343.775,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 343.775,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 170.584,38 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 103.584,38 zł
   • rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1.000,00 zł
   • rozdział 85410 - Internaty i bursy - 31.000,00 zł
   • rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 35.000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę: - 297.875,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych, z tego:
  • dział 752 - Obrona narodowa - 40.200,00 zł
   • rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 40.200,00 zł
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 33.089,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 33.089,00 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 24.000,00 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 24.000,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 200.586,00 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 200.586,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje:

 1. Zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 8.100,00 zł z związku z wypracowaniem większej kwoty dochodów niż była planowana oraz zwiększenie wydatków o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
 2. Zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o kwotę 110.000,00 zł w związku z różnicą finansowania nowoprzyjętych mieszkańców na miejsce zmarłych finansowanych na starych zasadach.
 3. Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o kwotę 164.489,00 zł, z przeznaczeniem na :
  • 40.000,00 zł - na wypłatę jednorazowych nagród (jest to kwota wraz z pochodnymi płaconymi przez pracodawcę),
  • 124.489,00 zł - na zakup pozostałych wydatków rzeczowych.
 4. Zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o kwotę 13.584,38 zł w związku z wypracowaniem dodatkowych dochodów - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 13.584,38 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 5. Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 7.000,00 zł, w związku z uzyskaniem dodatkowego dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń, i jednoczesne zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 6. Zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o łączną kwotę 313.000,00 zł z w związku ze:
  • zwrotem kary administracyjnej.-173.000,00 zł,
  • sprzedażą mienia - 140.000,00 zł.
 7. Zwiększenie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 24.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 24.000,00 zł - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 8. Zwiększenie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 9. Zmniejszenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 155.400,00 zł.
 10. Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie łączną kwotę 105.186,00:
  • w związku z zawartymi porozumieniami - 60.000,00 zł,
  • w związku z rozliczeniem dotacji - 45.186,00 zł.
 11. Zmniejszenie wysokości dotacji przeznaczonej dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 45.186,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji.
 12. Zwiększenie dotacji dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność - dowóz młodzieży na zawody, przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy o kwotę 1.000,00 zł.
 13. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 14. Zmniejszenie rezerwy o kwotę 27.489,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 15. Zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w dziale 752 - Obrona narodowa, 75212 - Pozostałe wydatki obronne o kwotę 40.200,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 -Starostwa powiatowe o kwotę 40.200,00 zł.
 16. Zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. (W wyniku dokonanego rozliczenia dotacji, uległa ona zmniejszeniu o 159.480,00 przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 71.859,00 zł. W m-cu maju 2007 plan DPS uległ zwiększeniu o 90.000,00 zł co stanowić miało 50% udziału własnego, który powinien wynosić 71.859,00 zł).
 17. Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 18. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-11-12 15:18:15
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 15:18:15

Strona odwiedzona 854 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.