Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/141/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 i Dz.U. Nr 169, poz. 1199; Dz.U z 2007 r. Nr 21, poz.124; Nr 75, poz.493 i Nr 88, poz.587), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. określonego Uchwałą Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w "Zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r." określonego Uchwałą Nr IV/47/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Zwiększenia dochodów funduszu - dokonana weryfikacja wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (wg stanu na dzień 30 września maja 2007 r.) wykazała, że dochody funduszu można zwiększyć o kwotę 202.000,00 zł. Jest to związane opłatami ekologicznymi, wnoszonymi przez podmioty korzystające ze środowiska w szczególności przez Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
 2. poz. 4.3 zestawienia "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku (przyziemie) i wymiana stolarki okiennej - etap II - termomodernizacja jednostki powiatowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Gryfino" - zwiększa się kwotę o 15 000 zł ponieważ jak wynika z przetargu wartość ofert była większa niż przyjęta wartość szacunkowa.
 3. poz. 4.7 zestawienia "Poprawa systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - ul. Mieszka I w Gryfinie" - wnioskowana kwota na to zadanie wynosiła 300 000 zł, zwiększa się zatem o kwotę 150 000 zł.
 4. Wprowadza się do planu wydatków zadanie ujęte w poz. 4.13 zestawienia "Demontaż i utylizacja płyt azbestowych z obiektu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie" na kwotę 20.000 zł


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-11-12 15:38:28
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 15:38:28

Strona odwiedzona 923 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.