Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/142/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 - 2006 r.

Na podstawie art. 14 ust.13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251; z 2007 Nr 88, poz. 587) Rada Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 - 2006, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o odpadach art. 14 ust.13 pkt 2 zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 - 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami ma na celu określenie stopnia realizacji zadań zapisanych w planie, wyjaśnienia powodów zaniechania działań lub ewentualnego opóźnienia w systemie gospodarki odpadami na terenie powiatu od dnia uchwalenia do 31.12.2006 r.

Sprawozdanie zawiera ocenę realizacji poszczególnych celów i kierunków, które w Planie Gospodarki Odpadami uznano za priorytetowe do realizacji przez Gminy wchodzące w skład Powiatu Gryfińskiego.

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
mgr inż. Sylwia Łogin


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-11-12 15:38:28
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 15:38:28

Strona odwiedzona 921 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.