Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/149/2007 z dnia 2007-10-31

w sprawie nabycia udziału w nieruchomości zabudowanej na własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie od PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przy ulicy 11 Listopada 16 d, składającej się z:

 1. Udziału w wysokości 399/1000 części w prawie własności budynków biurowych,
 2. Udziału w wysokości 399/1000 części w prawie wieczystego użytkowania działek nr 21/45, 21/53, 21/56, 21/55, 21/58 o łącznej powierzchni 0,4083 ha związanych z potrzebami wyżej wymienionych budynków, z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nabycie udziału 399/1000 cz. w prawie własności budynku biurowego o powierzchni użytkowej 729,29 m2 oraz udziału w wysokości 399/1000 cz. w prawie wieczystego użytkowania działek nr 21/45, 21/53, 21/56, 21/55, 21/58 o łącznej powierzchni 0,4083 ha 399/1000 cz. pozwoli w całości zaspokoić aktualne potrzeby biurowe i archiwalne wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Gryfinie mających siedzibę w budynkach przy ulicy Szczecińskiej 21 i Łużyckiej 87.

Źródło finansowania dotyczące przedmiotowej inwestycji zostanie podane w terminie późniejszym, niemniej zakup ten może zostać sfinansowany z kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na adaptację pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej 91 dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu.

Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym na zlecenie Banku przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 1 242 290,00 złotych.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2007-11-12 16:13:28
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 16:13:28

Strona odwiedzona 846 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.