Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/150/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: "Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007- 2012"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) i art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Pomocy Społecznej pod nazwą "Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007 - 2012", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspieranie osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Rada Powiatu na podstawie wykazu potrzeb opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.

 • Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr IX/113/2007 z dnia 28.06.2007 r.w sprawie przyjęcia" Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007 -2015"
 • Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr VIII/101/2007 z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Społecznej pn. "Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2010"
 • PCPR opracowało Powiatowy Program Pomocy Społecznej pn."Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012, stanowiący załącznik do uchwały.

W/w program jest zgodny z założeniami "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015"i "Kierunkami zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2010".

Program pn. "Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim", zawiera wykaz instytucji uczestniczących w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną oraz harmonogram działań zmierzających do eliminowania dysfunkcji wychowawczej rodziny oraz tworzenie kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem takich działań jak:

 • wczesna prewencja poprzez rozwój poradnictwa i terapii rodzin dysfunkcyjnych
 • tworzenie placówek wsparcia dziennego np. świetlice terapeutyczne, środowiskowe, ośrodek interwencji kryzysowej itp.,
 • wspieranie rodzin i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów,
 • tworzenie zastępczej opieki rodzinnej poprzez powoływanie profesjonalnych rodzin zastępczych,
 • budowanie systemu wielofunkcyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych i placówek i opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego życia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 09:57:22
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 09:57:22

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.