Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/151/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.; Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. W § 1 ust.2 Uchwały nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r. w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, postanawia się dokonać sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w sposób następujący:
  W miejsce słów:…."niepełnosprawnych intelektualnie", wpisać słowa:…."przewlekle somatycznie chorych"
§ 2

Pozostała treść Uchwały Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Paragraf 1 ust. 2 brzmi: "Dalsze, nieprzerwane organizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług o określonym standardzie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zostanie zapewnione, zgodnie z umową nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12.10.2007 r., przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" z siedzibą w miejscowości Dębce 11, 74-100 Gryfino".
 2. Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Dalsze, nieprzerwane organizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług o określonym standardzie dla osób przewlekle somatycznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach zostanie zapewnione, zgodnie z umową nr 1/PCPR/DPS-Dębce/2007 z dnia 12.10.2007 r., przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" z siedzibą w miejscowości Dębce 11, 74-100 Gryfino".

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2007-12-03 09:57:22
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 09:57:22

Strona odwiedzona 999 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.