Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/153/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Powiadamia się Sekretarza Powiatu Panią Barbarę Rawecką o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2

Informuje się Sekretarza Powiatu, że niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania niniejszej uchwały powoduje z mocy prawa pozbawienie przez Radę Powiatu pełnionej funkcji z dniem, z którym upływa termin do złożenia oświadczenia.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do:

 1. doręczenia uchwały Pani Barbarze Raweckiej Sekretarzowi Powiatu,
 2. przekazania złożonego oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VI/83/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 05 kwietnia 2007 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz..425 z późn. zm.) Sekretarz Powiatu ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą organem właściwym do powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia jest Rada Powiatu. Zgodnie ze zmianą wyżej wymienionej ustawy, wprowadzoną ustawą z dnia 7 września 2007 r., Rada Powiatu powiadamia również Sekretarza o terminie złożenia oświadczenia oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 10:24:16
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 10:24:16

Strona odwiedzona 962 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.