Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/154/2007 z dnia 2007-11-29

zmieniająca uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr VIII/93/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr IX/107/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06. 2007 r.,
 • uchwałą Nr X/124/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2007 r.,

wprowadza się następującą zmianę:

 • załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmianę w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ponieważ plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został sporządzony w oparciu o wielkości prognozowane i wymaga korekty z uwagi na zmianę sposobu realizacji zadań z usług zewnętrznych na siły własne Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru. W związku z powyższym Geodeta Powiatowy wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian:

 1. Zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 o 44 000,00 zł,
 2. Zwiększyć wydatki na dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440 o 37 000,00 zł,
 3. Zwiększyć wydatki na szkolenie pracowników § 4700 o 7 000,00 zł,

Geodeta Powiatowy
mgr inż. Grzegorz Downar


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 10:39:54
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 10:39:54

Strona odwiedzona 990 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.