Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/157/2007 z dnia 2007-12-20

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie

Na podstawie art. 407, art. 401 ust.1, ust.14 art. 402 ust. 4 i ust.6, art. 403, art.404, art.405 i art.408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 i Dz.U. Nr 169, poz. 1199; Dz.U z 2007 r. Nr 21, poz.124; Nr 75, poz.493 i Nr 88, poz.587) art. 4 ust.1 pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Zasady i tryb przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) w Gryfinie", o treści określonej załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Konieczność zmian obowiązujących "Zasad i trybu przyznawania środków z PFOŚiGW w Gryfinie" wynika ze zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie wykorzystania środków PFOŚiGW oraz prawidłowości przychodów, wydatków i ewidencji środków PFOŚiGW.

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowi nowe "Zasady i tryb przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie".

Dla większej przejrzystości zasad, nie wprowadzano zmian w dotychczas obowiązującej uchwale (Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r.). tylko zaproponowano jej uchylenie i zatwierdzenie jednolitego tekstu "Zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie".

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzeminska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-24 13:40:50
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:40:50

Strona odwiedzona 980 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.