Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/161/2007 z dnia 2007-12-20

zmieniająca Uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr VIII/93/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr IX/107/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06. 2007 r.,
 • uchwałą Nr X/124/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr XII/139/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r.,
 • uchwałą Nr XIII/154/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2007 r.
  wprowadza się następującą zmianę:
 1. W § 6 ust. 1 pkt 1 kwotę 488 224,08 zł zastępuje się kwotą 417 224,08 zł,
 2. W § 6 ust. 1 pkt 2 kwotę 1 849 326,00 zł zastępuje się kwotą 1 871 326,00 zł,
 3. W § 6 ust. 1 pkt. 6 kwotę 3 060 000,00 zł zastępuje się kwotą 4 560 000,00 zł,
 4. W § 6 ust.3 kwotę 932 743,00 zł zastępuje się kwotę 946 479,00 zł
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiana jest niezbędna w związku z podjęciem:

 1. Uchwały Nr XIII/155/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 roku stosownie do której została zwiększona dotacja dla:
  • Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie o kwotę 22.000,00 zł,
  • SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie o kwotę 1 200 000,00 zł,
  • SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji o kwotę 300 000,00 zł.
 2. Uchwały Nr XIV/160/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 roku stosownie do której:
  • zwiększona została dotacja na utrzymanie dróg i chodników powiatowych o kwotę 18 736,00 zł.,
  • zmniejszona została dotacja dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji o kwotę 30 000,00 zł
  • zwiększona została dotacja dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie o kwotę 30 000,00 zł.
  • zmniejszona została dotacja dla szkól niepublicznych o łączą kwotę 71 000,00 zł (w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 29 000,00 zł, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe zmniejszenie o 42 000,00 zł).
  • zmniejszona została dotacja w dziale 603 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 5 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek

data opublikowania: 2007-12-24 13:44:51
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:44:51

Strona odwiedzona 885 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.