Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/162/2007 z dnia 2007-12-20

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalenia prawidłowej wysokości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem roku poprzedniego.

Na podstawie art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82 poz. 560) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

 1. Planowany wydatek budżetu Powiatu Gryfińskiego, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2007.
 2. Ostateczny termin realizacji wydatku, o którym mowa w ust. 1.
§ 2

Ustala się w załączniku Nr 2 do uchwały plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

Ustala się prawidłową wielkość wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem roku poprzedniego. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie

Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 o finansach publicznych przedkłada się projekt uchwały dotyczącej wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 oraz ustalający prawidłową wysokość wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem roku poprzedniego.
Wydatek zakwalifikowany jako niewygasający z upływem roku 2007 dotyczy założenia spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Powiatu Gryfińskiego w wysokości 250 000,00 zł (50 000,00 - kapitał założycielski, 200 000,00 - kapitał zapasowy). Procedury powołania spółki nie pozwolą na realizacją wydatku w 2007 roku. Termin realizacji zadania ustala się na 30.06.2008 r.
Projekt uchwały dotyczy również ustalenia prawidłowej wielkości wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem roku poprzedniego w wysokości 2 507 082,67 zł.
Nieprawidłowo ustalona pierwotna kwota wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego wynosiła 4 007 082,67zł. Z uwagi na brak na koncie Powiatu Gryfińskiego transzy kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 500 000,00 zł, prawidłowa kwota wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wynosi 2 507 082,67 zł.
Ponadto zadanie pn "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie" jest finansowane z dwóch działów: dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - w wysokości 1 893 601,73 zł oraz działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 450 107,78 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-24 13:47:47
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-24 13:47:47

Strona odwiedzona 973 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.