Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/175/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz.1832; M.P. z 2006 r. Nr 71, poz.714 i Nr 73, poz. 734 i Dz.U. Nr 169, poz. 1199; Dz.U z 2007 r. Nr 21, poz.124; Nr 75, poz.493, Nr 88, poz.587 i Nr 147, poz.1033), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W 2008 roku planowana jest kontynuacja zadań związanych z termomodernizacją obiektów powiatowych oraz w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych, w tym między innymi wykonanie dociepleń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Równocześnie Zarząd Powiatu planuje wykonanie zadania w zakresie modernizacji systemów odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego. Ponadto zaplanowano środki finansowe na realizację edukacji ekologicznej prowadzonej w jednostkach powiatowych oraz prowadzonej przez Ligę Ochrony Przyrody.

W planie przewidziano również środki na działalność kontrolną w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód prowadzoną przez Komendę Powiatową Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie oraz na zakup wyposażenia i materiałów ekologicznych służących ochronie przyrody dla Gminy Widuchowa.

W planie ujęto zadania dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie powiatu gryfińskiego, realizujące zapisy Planu Gospodarki Odpadami.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-04 09:41:48
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 09:41:48

Strona odwiedzona 877 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.