Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/181/2008 z dnia 2008-01-31

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Odmawia się uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego uchwały Nr XIV/163/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie, złożonego przez Samodzielny Publiczny ZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Dnia 20 grudnia 2007r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie.

Podjęcie w/w uchwały było konsekwencją niewykonania uchwały z 2003r. w związku z różnorodnymi koncepcjami zagospodarowania całej nieruchomości oraz realizacją uchwały Rady Powiatu o przekazaniu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Szpitala Powiatowego w Gryfinie, który również użytkuje w części przedmiotową nieruchomość.

Dyrektor SPZOZ ZPOiOL wezwał Radę Powiatu do usunięcia niezgodności z prawem powstałej w związku z podjęciem przez Radę Powiatu uchwały Nr XXIV/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.

Zgodnie z opinią prawną Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie uchwała Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchylenie uchwały Nr XII/124/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie nie narusza i nie pomija w żaden sposób przepisów prawa.

data opublikowania: 2008-02-04 10:05:33
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-04 10:05:33

Strona odwiedzona 924 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.