Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/183/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82, 74-100 Gryfino.

§ 2.

Udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych będzie realizowany od 1 września 2008 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie.

§ 3.

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, a także do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie o zaopiniowanie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ośrodkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. System oświaty nie obejmuje Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjno-Wychowawczych. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych nie została uregulowana kwestia dotycząca działalności Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

W związku z powyższym zasadna jest reorganizacja placówki poprzez likwidację Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego i włączenie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2008-02-22 14:27:05
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 14:27:05

Strona odwiedzona 927 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.