Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/184/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie z dniem 1 września 2008 r. Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 2. Przekazaniu podlegać będą następujące szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie:
  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Omieczyńskiego,
  2. I Liceum Profilowane.
§ 2.
 1. Akceptuje się treść porozumienia w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w ramach racjonalizacji sieci szkół w Powiecie Gryfińskim podjął działania zmierzające do przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - Gminie Gryfino. Powyższe działanie jest związane z realizacją uchwały Nr XXXIX/518/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenie reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - w likwidacji.

Stworzenie optymalnych warunków nauki jest priorytetowym zadaniem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których obecny uczeń będzie w przyszłości funkcjonał jako dorosły obywatel. Niniejsza uchwała jest wynikiem negocjacji przedstawicieli samorządów Gminy Gryfino i Powiatu Gryfińskiego w przedmiotowej sprawie. Przekazanie Gminie zadania własnego powiatu w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład ZSP Nr 1 w Gryfinie, a następnie utworzenie i włączenie w skład tego zespołu Gimnazjum, ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży naszej gminy oraz optymalizację warunków nauczania na etapie gimnazjum, co odpowiada oczekiwaniom społeczności lokalnej Gminy Gryfino.

Zgodnie z art. 5 ust. 5c ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać szkoły, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.

Do akceptacji Rady Powiatu należy treść porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino szczegółowych warunków przekazania Zespołu Szkół.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-02-22 14:29:35
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 14:29:35

Strona odwiedzona 984 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.