Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/186/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 3d, pkt 1 i ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się wolę przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 1 stycznia 2009 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1, w skład którego wchodzą następujące typy szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Technikum Agrobiznesu - zawód: technik agrobiznesu;
 2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego - zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego;
 3. w Zasadniczej Szkole Zawodowej - zawodów:
  1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
  2. kucharz małej gastronomii,
  3. piekarz, cukiernik;
 4. Technikum Zawodowego - zawód: technik architektury krajobrazu;
 5. Policealnej Szkoły Zawodowej - zawód: technik rolnik;
 6. szkół i zawodów zamierzanych do utworzenia w roku szkolnym 2008/2009 tj.:
  1. Technikum Rolniczego,
  2. w Zasadniczej Szkole Zawodowej - zawód: rolnik.

wraz z majątkiem na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2.

Tryb i szczegółowe warunki przekazania szkól, o których mowa w § 1 z uwzględnieniem mienia będącego we władaniu Zespołu Szkół oraz zasady finansowania określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które także wymaga akceptacji Rady Powiatu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 9 stycznia br. znak: DON os-761-4/07 skierowanym do Starosty Gryfińskiego poinformował, że realizując zaplanowane na rok 2008 działania, przewiduje kontynuację przejmowania od samorządów powiatowych kolejnych szkół rolniczych. Jednocześnie Minister zwrócił się z wnioskiem o przekazanie do prowadzenia szkół rolniczych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, wraz z mieniem będącym w ich władaniu.
Zgodnie z art. 5 ust. 3d pkt 1 ustawy o systemie oświaty, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może być organem prowadzącym wyłącznie dla szkół kształcących w zawodach, dla których właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
Przejęcie szkoły przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapobiegnie ewentualnej likwidacji kształcenia w zawodach rolniczych oraz umożliwi zachowanie zawodów niezbędnych do zapewnienia odtwarzalności kadr dla rolnictwa oraz kształcenie, którego jakość będzie porównywalna z innymi krajami Unii Europejskiej.

Przekazanie ZSP w Mieszkowicach może nastąpić w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem Gryfińskim. W związku z tym, wymagane jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały wyrażającej wolę przekazania ZSP w Mieszkowicach i przedstawienie jej Ministrowi Rolnictwa, a następnie po uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa warunków przekazania, należy podjąć uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
Do akceptacji Rady Powiatu należy również treść porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. szczegółowych warunków przekazania Zespołu Szkół.

PROCEDURA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PRZY PRZEKAZANIU
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w MIESZKOWICACH

Działanie 1: Wyrażenie woli przekazania ZSP w Mieszkowicach - Rada Powiatu.
Działanie 2: Określenie majątku do przekazania - Zarząd Powiatu.
Działanie 3: Porozumienie - Zarząd Powiatu.
Działanie 4: Uchwała wyrażająca zgodę na przekazanie ZSP w Mieszkowicach oraz aprobata treści porozumienia - Rada Powiatu.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2008-02-22 14:32:04
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 14:32:04

Strona odwiedzona 1022 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.