Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/188/2008 z dnia 2008-03-06

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit f w związku z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Celem Lokalnej Grupy Działania jest współpraca pomiędzy sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym oraz działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin powiatu gryfińskiego oraz gmin ościennych a także pozyskiwanie środków na realizację wspólnie wypracowanych i przyjętych przedsięwzięć.

Mając na uwadze zakres i ważność podejmowanych inicjatyw Rada Powiatu w Gryfinie winna wypowiedzieć się w drodze uchwały o woli przynależności do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktualnie Powiat Gryfiński ma swoich delegatów i reprezentantów w:

 1. Zgromadzeniu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - reprezentantem Powiatu jest Wicestarosta Jerzy Miler, powołany uchwałą Rady Powiatu Nr II/22/2006 oraz Geodeta Powiatowy Grzegorz Downar, powołany uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/327/2005;
 2. Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - delegatem został wybrany Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, uchwałą Rady Powiatu Nr V/63/2007;
 3. Związku Powiatów Polskich - delegatem został wyznaczony Starosta Gryfiński, uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/188/2000.

Z tytułu przynależności do ww. związków i stowarzyszeń opłacane są składki członkowskie:

 1. Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego: składka = stan ludności Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia danego roku x 0,05 (na 2008 r. jest to roczna kwota 4 152,00 zł );
 2. Związek Powiatów Polskich: składka = stan ludności Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 czerwca danego roku x 0,07 (na 2008 r. jest to roczna kwota 5 815,18 zł );
 3. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - w tym roku składki jeszcze nie płaciliśmy; w 2007 roku wynosiła 2000 zł.

data opublikowania: 2008-03-10 09:25:48
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 09:25:48

Strona odwiedzona 1088 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.