Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/190/2008 z dnia 2008-03-06

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 98/6 o pow. 0,0475 ha, położonej w obrębie Stare Objezierze, gmina Moryń, nie posiadającej urządzonej księgi wieczystej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 98/6 o pow. 0,0475 ha, położona w obrębie Stare Objezierze, gmina Moryń, nie posiadająca urządzonej księgi wieczystej, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego powstała w wyniku dokonanego podziału nieruchomości drogowej, oznaczonej numerem działku 98/4.

Nabyciem wydzielonej działki 98/6 jest zainteresowany właściciel nieruchomości przyległej do działki 98/6.

Z uwagi na kształt wydzielonej działki oraz położenie, sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może nastąpić w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

data opublikowania: 2008-03-10 09:39:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 09:39:41

Strona odwiedzona 1029 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.