Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/192/2008 z dnia 2008-03-06

w sprawie wyrażenia opinii Rady Powiatu w Gryfinie odnośnie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 4 b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 60, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25.02.2008r. znak: G.G.7224/50/08 w sprawie zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo pod warunkiem:

 1. Włączenia części drogi powiatowej Nr 1350 Z po dokonaniu podziału działki oznaczonej numerem 390, położonej w obrębie Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo.
 2. Granica musi przebiegać po granicy działek ewidencyjnych.
 3. Działki przekazywane do Szczecina muszą posiadać dostęp do dróg publicznych położonych w obrębie Szczecina.
 4. Nowa granica musi być stabilizowana trwałymi znakami, punkty graniczne muszą mieć określone współrzędne zgodnie ze standardami geodezyjnymi.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Wójt Gminy Stare Czarnowo pismem z dnia 25.02.2008r. zwrócił się do Rady Powiatu w Gryfinie o wyrażenie opinii odnoście zmiany przebiegu granic administracyjnych Gminy Stare Czarnowo. Zmiany te dotyczą obszarów przylegających do północnych obszarów Szczecina, które aktualnie znajdują się w obrębach ewidencyjnych Śmierdnica Las i Radziszewo Las.

Stosownie do zapisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zmiany przebiegu granic gminy naruszającej granice powiatów wymagają opinii odpowiednich rad powiatów.

W związku z powyższym Rada Powiatu w Gryfinie wyraża swoją opinię w treści przyjętej uchwały.

data opublikowania: 2008-03-10 09:50:59
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 09:50:59

Strona odwiedzona 957 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.