Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/193/2008 z dnia 2008-03-06

w sprawie zamiany obligacji na kredyt długoterminowy

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 8 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007, Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w celu konwersji zadłużenia z tytułu wyemitowanych w dziewięciu seriach obligacji na łączną kwotę 6 000 000,00 zł:

 1. seria A o wartości 300 000,00 zł z 6 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 0,95 p.p. marży dla inwestora,
 2. seria B o wartości 700 000,00 zł z 7 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,0 p.p. marży dla inwestora,
 3. seria C o wartości 700 000,00 zł z 8 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,05 p.p. marży dla inwestora,
 4. seria D o wartości 700 000,00 zł z 9 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,10 p.p. marży dla inwestora,
 5. seria E o wartości 600 000,00 zł z 10 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,15 p.p. marży dla inwestora,
 6. seria F o wartości 300 000,00 zł z 7 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,0 p.p. marży dla inwestora,
 7. seria G o wartości 300 000,00 zł z 8 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,05 p.p. marży dla inwestora,
 8. seria H o wartości 800 000,00 zł z 9 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,10 p.p. marży dla inwestora,
 9. seria I o wartości 1 600 000,00 zł z 10 letnim terminem wykupu i oprocentowaniem WIBOR 6M + 1,15 p.p. marży dla inwestora.
§ 2

Warunkiem zaciągnięcia kredytu długoterminowego jest uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty niż obowiązujące w przypadku obligacji.

§ 3
 1. Kredyt, o którym mowa w § 1 zaciągnięty zostanie do wysokości 6 000 000,00 zł na okres do 10 lat.
 2. O kwotę zaciągniętego kredytu długoterminowego pomniejszona zostanie wysokość zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.
§ 4

Zaciągnięte zobowiązanie może być zabezpieczone poręczeniem, gwarancją, cesją należności, poręczeniem wekslowym.

§ 5

Źródłem spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 uchwały będą mogły być:

 1. przypadające dla Powiatu udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. wpływy ze sprzedaży mienia Powiatu,
 3. opłaty uiszczane na rzecz budżetu Powiatu.
§ 6

Do podpisania umowy kredytowej upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Konwersja zadłużenia Powiatu Gryfińskiego ma na celu obniżenie kosztów obsługi długu. Wykup obligacji przed datą wykupu wskazaną w propozycji nabycia, uzależniony został od zgody Obligatariuszy, a w przypadku kiedy jedynym posiadaczem obligacji Powiatu Gryfińskiego jest Bank - od zgody Banku Ochrony Środowiska.

Oprocentowanie wyemitowanych obligacji, ustalane w oparciu o zmienną wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym (WIBOR) oraz marżę inwestora, uzależnioną od terminu wykupu, w wysokości od 0,95% do 1,15% jest niekorzystne dla Powiatu Gryfińskiego.

Przeprowadzone z Bankiem wstępne negocjacje wskazują, iż Bank nie jest zainteresowany wcześniejszym wykupem przez Powiat Gryfiński obligacji, natomiast dopuszcza zamianę obligacji na kredyt długoterminowy, co pozwoli obniżyć koszty zadłużenia do wysokości ustalonej wstępnie jako suma WIBOR 3M i 0,25% marży dla inwestora. Spowoduje to obniżenie kosztów obsługi zadłużenia w granicach od 0,70% do 0,90%, co daje przewidywane oszczędności w wysokości 1,6 mln zł w ciągu całego okresu kredytowania.

Obecne oprocentowanie obligacji generuje odsetki, ustalone do momentu wykupu, na poziomie ponad 3,5 mln zł, przy czym poniesione w latach 2005 - 2007 wydatki z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji wyniosły 972 541,80 zł. Z kolei przewidywana wysokość odsetek od kredytu długoterminowego w ciągu całego okresu kredytowania, ustalona została w wysokości 1,9 mln zł (przy założeniu WIBOR 3M i 0,25% marży dla inwestora, co daje łącznie 5,7%). Ustalone wielkości odsetek z tytułu zobowiązań stanowią jedynie prognozę i ulegać będą zmianie, każdorazowo przy zmianie wielkości WIBOR.

Mając na uwadze ustawowe wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia należy wskazać, iż o kwotę zaciągniętego kredytu długoterminowego pomniejszone zostanie zadłużenie z tytułu długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

data opublikowania: 2008-03-10 09:50:59
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-10 09:50:59

Strona odwiedzona 871 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.