Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/197/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94 poz. 651) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

"Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008" reguluje współpracę pomiędzy samorządem Powiatu Gryfińskiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r. określając cele, zasady i priorytety tej współpracy.

Rozwój Powiatu Gryfińskiego zależy w dużym stopniu od dobrowolnej aktywności mieszkańców, którzy jednocząc się wypełniają przestrzeń życia społecznego niezagospodarowaną ani przez władze publiczne ani przez prywatną przedsiębiorczość. Istotne jest, iż działania powiatu oraz organizacji pozarządowych uzupełniają się tworząc wspólnie szeroką platformę działań na rzecz własnej wspólnoty. Podmioty III sektora są zatem pełnoprawnym partnerem powiatu w realizacji wielu zadań publicznych, zaś współpraca ta opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Niniejszy "Program" stanowi dominantę wyznaczającą kierunek długofalowej, wzajemnej współpracy, co w konsekwencji warunkuje budowę stabilnego społeczeństwa obywatelskiego.

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Magdalena Pieczyńska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-29 10:38:54
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 10:38:54

Strona odwiedzona 5511 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.