Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/198/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94 poz. 651) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Do "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale 4 § 4 ust. 2 dodaje się punkt 8) w brzmieniu:
  "8) Pełnomocnik ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji pozarządowych - w zakresie wspierania inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo rodziny, a w szczególności wspieranie samorządów lokalnych w zakresie przygotowywania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz lokalnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, popieranie inicjatyw zmierzających do powstania i zwiększenia miejsc zatrudnienia dla kobiet na rynku pracy.";
 2. w rozdziale 9 § 9 ust. 1 wyrażenie "Wydział Organizacji i Informacji" zastępuje się zwrotem "Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki".
§ 1

Pozostałe zapisy "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" pozostają bez zmian.

§ 1

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w "Wieloletnim programie współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" są następstwem wprowadzania nowych form współpracy na płaszczyźnie samorząd lokalny a organizacje pozarządowe. Powołanie w Powiecie Gryfińskim Pełnomocnika ds. kobiet, dyskryminacji i organizacji pozarządowych służy jeszcze lepszej realizacji celów ujętych w "Wieloletnim Programie" oraz większej koncentracji uwagi na problemy środowisk wiejskich.

Pozostałe zmiany wynikają z przeprowadzonych zmian organizacyjnych.

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Magdalena Pieczyńska

data opublikowania: 2008-04-29 10:38:54
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 10:38:54

Strona odwiedzona 1160 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.