Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/201/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624; Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nowym Czarnowie, wchodzący w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82, 74-100 Gryfino.

§ 2

Udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych będzie realizowany od 1 września 2008 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ośrodkami umożliwiającymi dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Reorganizację poprzez likwidację przeprowadza się w celu uporządkowania prawnego w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie, ponieważ w jego strukturze nie może funkcjonować Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy. Reorganizacja placówki polegająca na likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego nie wprowadza żadnych negatywnych skutków. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim będą funkcjonowały przy Szkole Podstawowej w Nowym Czarnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Uczestnicy zajęć rewalidacyjnych nadal będą objęci edukacją na tych samych zasadach jak w chwili obecnej. Nie zmieni się organizacja zajęć. Nie ulegnie zmianie stan zatrudnienia ( tj. warunki pracy i płacy).

W dniu 21 lutego 2008 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XVI/183/2008 w sprawie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Starosta Gryfiński w dniu 22 lutego 2008 r. poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o podjęciu wyżej wymienionej uchwały i zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w postanowieniu z dnia 25 marca 2008 r., znak pisma: KO-I-MO-4018/24/08, pozytywnie zaopiniował uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2008-04-29 11:00:05
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 11:00:05

Strona odwiedzona 1166 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.