Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/202/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161; Nr 69, poz. 624; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach:

 1. Liceum Ogólnokształcące;
 2. Liceum Profilowane;
 3. w Zasadniczej Szkole Zawodowej zawody:
  1. operator maszyn leśnych,
  2. stolarz;
 4. Technikum Informatyczne kształcące w zawodzie technik informatyk;
 5. w Policealnej Szkole Zawodowej zawód technik obsługi turystycznej.
§ 2

Z dniem 1 września 2008 r. uczniom szkół wymienionych w § 1, w których prowadzone jest kształcenie w zlikwidowanych zawodach, zapewnia się kontynuację nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Powiat Gryfiński kontynuuje rozpoczęty proces przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach. W związku z tym, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może prowadzić wyłącznie szkoły i kierunki uznawane za rolnicze, konieczna jest zmiana struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, poprzez likwidację szkół i zawodów nierolniczych.

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalno-prawnych kontynuacja nauki w zawodach nierolniczych może odbywać się na bazie lokalowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, organizacyjnie uczniowie zlikwidowanego Technikum Informatycznego znajdą się w strukturze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. Pozostałe szkoły zostaną zlikwidowane z powodu braku uczniów w tychże szkołach.

W dniu 21 lutego 2008 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XVI/185/2008 w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 oraz zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1.

Starosta Gryfiński w dniu 22 lutego 2008 r. poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o podjęciu wyżej wymienionej uchwały i zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach oraz wyrażenie zgody na rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2009 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2008 r. (znak pisma: KO-I-AP-4012/53/08), pozytywnie zaopiniował zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. szkół wchodzących z skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, a pozostałych szkół z dniem 31 sierpnia 2009 r. oraz wyraził zgodę na rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach z dniem 31 sierpnia 2009 r. (pismo z dnia 21 kwietnia 2008 r. znak: KO-I-AM-4012/52/08).

Uwzględniając powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2008-04-29 11:00:05
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 11:00:05

Strona odwiedzona 1172 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.