Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/203/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161; Nr 69, poz. 624; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 80, poz. 542; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na przekazanie z dniem 1 stycznia 2009 r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, w skład którego wchodzą:
  1. Technikum Agrobiznesu kształcące w zawodzie technik agrobiznesu;
  2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego kształcące w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego;
  3. Technikum Zawodowe kształcące w zawodach:
   1. technik architektury krajobrazu,
   2. technik rolnik;
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
   1. mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
   2. kucharz małej gastronomii,
   3. piekarz,
   4. cukiernik,
   5. rolnik;
  5. Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie technik rolnik;
  6. Internat mieszczący się w obiekcie szkolnym.
§ 2

Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego znajdujących się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, z przeznaczeniem na cele oświatowe, na czas związany z realizacją przekazanego do prowadzenia zadania.

§ 3

Tryb i szczegółowe warunki przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 9 stycznia br. znak: DON os-761-4/07 skierowanym do Starosty Gryfińskiego poinformował, że realizując zaplanowane na rok 2008 działania, przewiduje kontynuację przejmowania od samorządów powiatowych kolejnych szkół rolniczych. Jednocześnie Minister zwrócił się z wnioskiem o przekazanie do prowadzenia szkół rolniczych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, wraz z mieniem będącym w ich władaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 3d pkt 1 ustawy o systemie oświaty, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może być organem prowadzącym wyłącznie dla szkół kształcących w zawodach, dla których właściwym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Przejęcie szkoły przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapobiegnie ewentualnej likwidacji kształcenia w zawodach rolniczych oraz umożliwi zachowanie zawodów niezbędnych do zapewnienia odtwarzalności kadr dla rolnictwa oraz kształcenie, którego jakość będzie porównywalna z innymi krajami Unii Europejskiej.

W dniu 21 lutego 2008 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę intencyjną Nr XVI/186/2008 w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia.

Przekazanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach może nastąpić w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porozumienie zostanie zawarte po uprzednim podjęciu uchwały wyrażającej zgodę na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2008-04-29 11:12:04
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 11:12:04

Strona odwiedzona 1116 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.