Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/204/2008 z dnia 2008-04-24

w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany - Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 07.02.2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej - Uchwała Nr 139/08 z dnia 07.02.2008 r., po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu w Pyrzycach, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim oraz Prezydenta Miasta Szczecin, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Słowiańską w Gryfinie, stanowiącą działkę drogową Nr 174, o powierzchni 0,2580 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino.

§ 2

Położenie ulicy Słowiańskiej, o której mowa w §1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Pozbawienie drogi, o której mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2009 r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman Michalski



UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 174, o powierzchni 0,2580 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, będąca własnością Powiatu Gryfińskiego, stanowi w części ulicę Słowiańską położoną w centrum miasta Gryfino. W pozostałej części droga zlokalizowana jest na działce gminnej. Po ulicy odbywa się ruch o charakterze lokalnym, o średnim natężeniu.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii powiatowej dokonuje się w drodze uchwały Rady Powiatu.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-04-29 11:12:04
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 11:12:04

Strona odwiedzona 1280 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.