Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/208/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 4711 z 14 marca 2008r.), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, na wynajęcie na okres do 5 lat tj. do 31 maja 2013r. pomieszczenia o powierzchni użytkowej 38,08m2, w budynku usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego, z dotychczasowym najemcą.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12.05.2008r. Pani Adrianna Salamończyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na wynajęcie na okres do 5 lat tj. do 31 maja 2013r. pomieszczenia o powierzchni użytkowej 38,08m2, w budynku usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego, z dotychczasowym najemcą - NZOZ "ORTOS".

W ramach prowadzonej działalności stomatologicznej NZOZ "ORTOS" obejmuje bezpłatną opieką stomatologiczną młodzież i pracowników szkoły, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem zdrowia. Jest podmiotem rzetelnym i wypłacalnym, który nie zalega z płatnościami.

Stosownie do § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda rady powiatu.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2008-06-02 13:04:47
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 13:04:47

Strona odwiedzona 990 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.