Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/209/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gryfino prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, oznaczonej numerem działki 258 o pow. 1,1254 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 49676.
 2. 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1 następuje na cele określone w § 3 ust. 2 i 3 porozumienia zawartego w dniu 29 lutego 2008r. między Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 3. 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest porozumienie, o którym mowa w ust. 2 oraz mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 258 o pow. 1,1254 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 16, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 29 lutego 2008r. pomiędzy Gminą Gryfino a Powiatem Gryfińskim zawarte zostało porozumienie w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.

Zgodnie z zapisami niniejszego porozumienia, Powiat Gryfiński przekaże na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem działki 258 w celu prowadzenia przekazanego zadania oraz prowadzenia gimnazjum. Równolegle z realizacją powyższych zadań, przedmiot darowizny może być wykorzystywany na inne cele.

Stosownie do przepisu art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.

Przekazanie nieruchomości notarialną umową darowizny wymaga określenia jej wartości rynkowej. Wartość przedmiotu darowizny ustalona zostanie w oparciu o operat szacunkowy wykonany w celu określenia wartości rynkowej działki nr 258.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie spełnione są przesłanki do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 13:24:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 13:24:44

Strona odwiedzona 1036 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.