Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/212/2008 z dnia 2008-05-29

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. określonego Uchwałą Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/175/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Stanu środków funduszu na początku roku - dostosowanie do zgodności po rozliczeniu rzeczywistego wykonania - zwiększenie o kwotę 85.130 zł.
 2. Zwiększenia o 80.532 zł całkowitej kwoty zadania, którego realizację rozpoczęto w 2007 r. w ramach tematu "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju w zakresie: docieplenie przegród zewnętrznych, docieplenie poddasza wraz z wymianą pokrycia, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji cieplnej wewnętrznej". Z wniosku Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, dotyczącego wykazu inwestycji do realizacji w 2008 r. ze środków PFOŚiGW wynika, że na wykonanie tego zadania należy zabezpieczyć środki w wysokości 650.000 zł. W dotychczas obowiązującym planie była to kwota 550.000 zł. Natomiast kwota 532 zł to zaliczka na podatek dochodowy - została zapłacona w styczniu br., a obejmowała wykonaną w 2007 r. ekspertyzę techniczną więźby dachowej.
 3. Wprowadzenia do zestawienia oraz planu wydatków odsetek od środków pieniężnych naliczonych przez bank w dniu 31.12.2007 r., które przekazano do budżetu powiatu w bieżącym roku (poz.V).

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-06-02 13:32:42
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-02 13:32:42

Strona odwiedzona 978 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.