Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/213/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002: Dz. U. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003: Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Dz. U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.: z 2003: Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004: Dz. U. Nr 96, poz.959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155; z 2005: Dz. U. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252; z 2006: Dz. U. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4.470,00 zł. oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk bilansowy w kwocie 4.442.427,78 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Gryfinie podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Gryfinie.

Likwidator
Andrzej Bandurowski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-04 11:24:16
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 11:24:16

Strona odwiedzona 851 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.