Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/215/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z zm.: Dz.U. z 2003 r.: Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; Dz.U. z 2004 r.: Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155 Dz.U.; z 2005 r.: Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252; Dz.U. z 2006 r.: Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 336.765,13 zł, oraz rachunek zysków i strat, wykazujący zysk bilansowy w kwocie 160.146,05 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.[Dz.U.2002 r, Nr 76 poz. 694 z póź. zm.] roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dyrektor SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
mgr Krystyna Grochmalska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-07-04 11:33:17
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 11:33:17

Strona odwiedzona 847 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.