Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/219/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się:

 1. I Liceum Profilowane i I Technikum Zawodowe kształcące w zawodzie technik ekonomista, których jednostką organizacyjną jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3;
 2. II Liceum Profilowane, którego jednostką organizacyjną jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.
§ 2

Dokumentacja pozostała po zlikwidowanych szkołach wymienionych w § 1 - za wyjątkiem dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania - będzie przechowywana w archiwum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała stanowi kontynuację rozpoczętego procesu działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

W dniu 21 lutego 2008 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XVI/187/2008 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz wyrażenia woli likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5

Starosta Gryfiński w dniu 22 lutego 2008 r. poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o podjęciu wyżej wymienionej uchwały i zwrócił się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2008 r. (znak pisma: KO-I-AM-4012/55/08), pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r.:

 1. I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, dla których jednostką organizacyjną jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3;
 2. II Liceum Profilowanego, którego jednostką organizacyjną jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.

Brak zainteresowania absolwentów gimnazjum dalszym kształceniem w I Liceum Profilowanym oraz w I Technikum Zawodowym kształcącym w zawodzie technik ekonomista - szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie oraz w II Liceum Profilowanym - wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, skutkował niedokonaniem naboru do oddziałów klas pierwszych w kolejnych latach szkolnych: 2006/2007 i 2007/2008. Obecnie w ww. szkołach brak jest uczniów, gdyż ostatni absolwenci opuścili szkołę: I Liceum Profilowane - w roku szkolnym 2006/2007, I Technikum Zawodowe - brak uczniów od początku powołania szkoły, II Liceum Profilowane - w roku szkolnym 2006/2007.

Uwzględniając powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2008-07-04 12:08:50
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 12:08:50

Strona odwiedzona 985 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.