Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/220/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3

Na podstawie art. 62 ust.1 i 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2008 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5, złożony z:

 1. Technikum Budowlanego kształcącego w zawodzie technik budownictwa,
 2. Technikum Zawodowego kształcącego w zawodach:
  1. technik organizacji usług gastronomicznych,
  2. technik hotelarstwa,
  3. technik informatyk,
  4. technik urządzeń sanitarnych;
 3. Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach:
  1. mechanik pojazdów samochodowych,
  2. monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
  3. monter izolacji budowlanych,
  4. betoniarz-zbrojarz,
  5. murarz,
  6. stolarz,
  7. technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
  8. oddziałów wielozawodowych;
 4. Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych kształcącej w zawodach:
  1. kucharz małej gastronomii,
  2. malarz-tapeciarz,
  3. stolarz,
  4. ślusarz,
  5. murarz;
 5. Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego.
§ 2
 1. Z dniem 1 września 2008 r. szkoły wymienione w § 1 zostają włączone do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 2. Od dnia 1 września 2008 r. akt założycielski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie, ul. Dworcowa 3 otrzymuje brzmienie: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3", w skład którego wchodzą:
  1. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek,
  2. Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  3. Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy,
  6. Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające im. ppor. Ryszarda Kuleszy.
§ 3

Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 zostanie dostosowany do zmian wynikających z niniejszej uchwały, w trybie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.) do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§ 4
 1. Majątek oraz dokumentację rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 2. Zobowiązania finansowe i należności po rozwiązanej jednostce budżetowej wymienionej w § 1 przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 3. Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 stają się z dniem 1 września 2008 r. pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Uchwała stanowi kontynuację rozpoczętego procesu działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Starosta Gryfiński pismem z dnia 22 lutego 2008 r. poinformował Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o podjęciu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz wyrażenia woli likwidacji: I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, ul. Dworcowa 3 oraz II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 - i zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w postanowieniu z dnia 21 kwietnia 2008 r. (znak pisma: KO-I-AM-4012/54/08), wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem 31 sierpnia 2008 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.

Rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie nie spowoduje likwidacji szkół a podjęte działania mają na celu uporządkowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

W kontekście powyższego włączenie szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie jest uporządkowaniem sytuacji i troską o prawidłowe funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego i spowoduje:

 • poprawienie warunków nauki uczniom, a nauczycielom lepsze warunki pracy,
 • prowadzenie spokojnej polityki kadrowej dyrektora - bez konieczności wręczania co roku wypowiedzeń warunków pracy i płacy,
 • stworzenie wspólnej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 • sprawniejsze zarządzanie w pionie finansowo-administracyjnym jedną dużą placówką (racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi - zaoszczędzone pieniądze mogą być przeznaczone na doposażenie szkoły),
 • poszerzenie rady pedagogicznej dające możliwość tworzenia zespołów przedmiotowych, co wpłynie między innymi na efektywniejszą pracę rady.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2008-07-04 12:08:50
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 12:08:50

Strona odwiedzona 978 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.