Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/221/2008 z dnia 2008-07-03

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261, z 2008 r. Nr 73, poz. 430) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie:

 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania określone przez pracodawcę w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 900,00 zł ;
 2. Akceptuje się wartość jednego punktu w złotych w wysokości 5,00 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi PUP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2008r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r., w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2005 Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 pkt 2 w. w. rozporządzenia, najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej zgodnie z § 3 ust. 3-5 rozporządzenia, ustala rada powiatu.

Wartości te stanowią podstawę do ustalania przez kierownika jednostki tabel miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie złożył wniosek o zmianę zasad wynagradzania, gdyż najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość punktu ustalony były w 1999r. w oparciu o wówczas obowiązujące przepisy które, uległy zmianom, a część z nich utraciła moc. Dyrektor złożył również oświadczenie, że proponowane wartości są zgodne z możliwościami finansowymi jednostki w ramach budżetu określonego przez Radę Powiatu na 2008r.

We wniosku Dyrektor PUP zaproponował:

 1. Ustalenie najniższego wynagrodzenia na poziomie 900,00 zł
 2. Ustalenie wartości jednego punktu w przedziale 5,00 zł

Wartość jednego punktu w wysokości 5,00 zł, wynika z konieczności zatrudnienia odpowiednich specjalistów do obsługi zatwierdzonego do realizacji projektu "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację" w ramach PO KL a tym samym konieczności zapewnienia wynagrodzeń pozwalających pozyskać pracowników o odpowiednim poziomie kwalifikacji i umiejętności (wynagrodzenia dla tych osób będą finansowane w ramach budżetu projektu). Wprowadzenie powyższych zasad nie spowoduje konieczności zwiększenia środków finansowych w planie wydatków jednostek przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
mgr inż. Marian Mielczarek

data opublikowania: 2008-07-04 12:16:54
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 12:16:54

Strona odwiedzona 868 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.