Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/226/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 59 o pow. 0,2648 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Moryń, gmina Moryń, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 53439.

§ 2.

W uchwale Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego uchyla się § 1 pkt 2 w części dotyczącej nieruchomości oznaczonej nr działki 59 o pow. 2 648 m2 , położonej w obrębie ewidencyjnym 1 m. Moryń.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 59 o pow. 0,2648 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Moryń, gmina Moryń, posiadająca urządzoną księgę wieczystą Nr 53439, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym i budynkiem gospodarczym - świetlicą o łącznej powierzchni użytkowej 215 m2 .

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami.

Nabyciem nieruchomości zainteresowany jest Burmistrz Morynia. Przedmiotowa sprzedaż odbyłaby się w drodze bezprzetargowej, za cenę w wysokości 342 000,00 ustaloną zgodnie z Uchwałą nr 419/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 lipca 2008 r., z przeznaczeniem na realizację celu związanego z edukacją publiczną.

Mając powyższe na uwadze uchylenie § 1 pkt 2 uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 1 marca 2007 r. i podjęcie nowej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jest uzasadnione.

data opublikowania: 2008-09-23 15:39:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:39:14

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.