Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/227/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.

Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, zmiany - Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1381, Dz. U. z 2007 r. z 2008 r. Nr 54 poz. 326), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pozbawienia ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów w Gryfinie kategorii drogi powiatowej - Uchwała Nr 847/08 z dnia 16 lipca 2008 r., po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu w Pyrzycach, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim oraz Prezydenta Miasta Szczecin, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej następujące ulice w Gryfinie:

 • Kościelną, stanowiącą działki drogowe Nr 200/1, 200/2, 200/3, 210, 225/1 o ogólnej powierzchni 0,6067 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino,
 • Sienkiewicza, stanowiącą działkę drogową Nr 90 o powierzchni 0,3067 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino,
 • Rapackiego, stanowiącą działkę drogową Nr 271 o powierzchni 0,2684 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino,
 • Kościuszki, stanowiącą działkę drogową Nr 204 o powierzchni 0,4225 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino,
 • Pionierów, stanowiącą działkę drogową Nr 127 o powierzchni 0,1046 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino.
§ 2.

Położenie ulic, o których mowa w §1 oznaczone jest na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4.

Pozbawienie ulic, o których mowa w § 1, kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2009 r., pod warunkiem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Na podstawie zawartego w dniu 16 kwietnia br. porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie remontu chodnika i nawierzchni ulicy Kościelnej oraz zmiany kategorii ulic w Gryfinie, strony uzgodniły przekazanie na rzecz Gminy następujących ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów. Włączenie przedmiotowych dróg w zasób dróg gminnych wiąże ze sobą konieczność zmiany ich kategorii.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii powiatowej dokonuje się w drodze uchwały Rady Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-23 15:40:21
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:40:21

Strona odwiedzona 953 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.