Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/232/2008 z dnia 2008-09-18

w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Na podstawie art. 420 oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust.1, ust.14, art. 403, art. 405, art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. określonego Uchwałą Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XV/175/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany w obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków oraz planie przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie dotyczą:

 1. Zadania określonego w poz. 4.1 zał. nr 2 do projektu Uchwały, poprzez dopisanie w nazwie zadania zwrotu "oraz poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych wokół budynku".
  Przy wykonywaniu robót ziemnych dla potrzeb ocieplenia ścian podziemia budynku okazało się, że ułożona opaskowa kanalizacja deszczowa jest niedrożna. Woda opadowa nie jest odbierana przez kanalizację deszczową lecz przelewa się pod budynek powodując zawilgocenie ścian podziemia, fundamentów budynku i przedostaje się do piwnic. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wykonanie nowej kanalizacji deszczowej.
 2. Zadania określonego w poz. 4.3 zał. nr 2 do projektu Uchwały poprzez dopisanie w nazwie zadania zwrotu "oraz wymiany kotła c.o."
  Koszt zadania zwiększa się o kwotę 10.000 zł. Środki finansowe na to zadanie zostały przesunięte z zadania "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju", którego koszt realizacji jest niższy od zaplanowanego.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-09-23 15:42:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-09-23 15:42:37

Strona odwiedzona 1003 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.